จังหวัดนครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ตุลาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - กันยายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ตุลาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
เมืองนครศรีธรรมราช 4,641 121 99 4,861 2,300 1 66 67
2.91%
พรหมคีรี 630 18 10 658 780 0 12 12
1.54%
ลานสกา 1,246 41 21 1,308 880 0 6 6
0.68%
ฉวาง 2,774 35 19 2,828 1,720 1 13 14
0.81%
พิปูน 1,172 17 11 1,200 840 0 12 12
1.43%
เชียรใหญ่ 1,394 19 49 1,462 1,940 0 17 17
0.88%
ชะอวด 1,946 45 18 2,009 1,740 1 24 25
1.44%
ท่าศาลา 2,008 47 33 2,088 2,200 1 19 20
0.91%
ทุ่งสง 3,246 154 46 3,446 2,480 0 101 101
4.07%
นาบอน 918 27 5 950 680 0 5 5
0.74%
ทุ่งใหญ่ 1,720 28 24 1,772 1,260 0 7 7
0.56%
ปากพนัง 2,576 42 26 2,644 2,820 0 10 10
0.35%
ร่อนพิบูลย์ 1,573 41 23 1,637 1,140 0 10 10
0.88%
สิชล 1,773 41 25 1,839 2,200 0 27 27
1.23%
ขนอม 981 4 1 986 680 0 2 2
0.29%
หัวไทร 2,101 76 33 2,210 1,980 0 13 13
0.66%
บางขัน 1,081 56 14 1,151 1,200 0 22 22
1.83%
ถ้ำพรรณรา 926 7 7 940 580 0 1 1
0.17%
จุฬาภรณ์ 546 193 9 748 600 0 16 16
2.67%
พระพรหม 569 29 13 611 800 0 13 13
1.63%
นบพิตำ 1,024 7 4 1,035 760 0 9 9
1.18%
ช้างกลาง 1,254 5 6 1,265 720 0 8 8
1.11%
เฉลิมพระเกียรติ 692 6 5 703 740 0 4 4
0.54%
รวม 36,791 1,059 501 38,351 31,040 4 417 421
1.36%
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ