จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(กันยายน 2566)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - สิงหาคม 2566)
สมาชิกรวม
(มกราคม - กันยายน 2566)
ร้อยละของการดำเนินการ
เมืองประจวบคีรีขันธ์ 2,121 26 19 19 2,185 189 5 20 25
13.23%
กุยบุรี 1,581 27 9 10 1,627 141 0 4 4
2.84%
ทับสะแก 2,164 26 15 6 2,211 195 9 12 21
10.77%
บางสะพาน 2,447 33 65 20 2,565 213 6 16 22
10.33%
บางสะพานน้อย 1,630 30 149 5 1,814 123 0 4 4
3.25%
ปราณบุรี 1,608 33 279 16 1,936 132 2 13 15
11.36%
หัวหิน 2,540 41 54 33 2,668 189 9 20 29
15.34%
สามร้อยยอด 1,310 29 15 8 1,362 123 1 5 6
4.88%
รวม 15,401 245 605 117 16,368 1,305 32 94 126
9.66%
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ