จังหวัดกาญจนบุรี

จังหวัดกาญจนบุรี
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(กันยายน 2566)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - สิงหาคม 2566)
สมาชิกรวม
(มกราคม - กันยายน 2566)
ร้อยละของการดำเนินการ
เมืองกาญจนบุรี 3,055 58 39 31 3,183 303 2 29 31
10.23%
ไทรโยค 1,322 11 5 6 1,344 171 2 3 5
2.92%
บ่อพลอย 2,242 19 11 12 2,284 240 2 6 8
3.33%
ศรีสวัสดิ์ 905 3 3 1 912 99 0 5 5
5.05%
ท่ามะกา 3,706 44 26 21 3,797 459 8 9 17
3.70%
ท่าม่วง 4,291 26 28 17 4,362 360 3 16 19
5.28%
ทองผาภูมิ 1,352 10 12 5 1,379 135 5 11 16
11.85%
สังขละบุรี 506 8 4 3 521 60 0 18 18
30.00%
พนมทวน 2,426 14 68 7 2,515 309 0 8 8
2.59%
เลาขวัญ 2,483 10 11 4 2,508 270 0 4 4
1.48%
ด่านมะขามเตี้ย 1,174 12 7 3 1,196 123 0 4 4
3.25%
หนองปรือ 1,368 18 7 4 1,397 129 3 3 6
4.65%
ห้วยกระเจา 1,819 11 15 5 1,850 219 4 5 9
4.11%
รวม 26,649 244 236 119 27,248 2,877 29 121 150
5.21%
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ