จังหวัดกาญจนบุรี

จังหวัดกาญจนบุรี
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ตุลาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - กันยายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ตุลาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
เมืองกาญจนบุรี 3,056 58 39 3,153 1,515 1 26 27
1.78%
ไทรโยค 1,322 11 5 1,338 855 0 5 5
0.58%
บ่อพลอย 2,242 19 11 2,272 1,200 2 8 10
0.83%
ศรีสวัสดิ์ 905 3 3 911 495 0 1 1
0.20%
ท่ามะกา 3,707 44 26 3,777 2,295 0 12 12
0.52%
ท่าม่วง 4,289 26 28 4,343 1,800 1 15 16
0.89%
ทองผาภูมิ 1,352 10 12 1,374 675 0 5 5
0.74%
สังขละบุรี 506 8 4 518 300 0 3 3
1.00%
พนมทวน 2,427 14 68 2,509 1,545 0 6 6
0.39%
เลาขวัญ 2,484 10 11 2,505 1,350 0 3 3
0.22%
ด่านมะขามเตี้ย 1,174 12 7 1,193 615 2 2 4
0.65%
หนองปรือ 1,368 18 7 1,393 645 0 3 3
0.47%
ห้วยกระเจา 1,819 11 15 1,845 1,095 0 4 4
0.37%
รวม 26,651 244 236 27,131 14,385 6 93 99
0.69%
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ