จังหวัดพิจิตร

จังหวัดพิจิตร
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ตุลาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - กันยายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ตุลาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
เมืองพิจิตร 3,912 40 81 4,033 2,025 0 63 63
3.11%
วังทรายพูน 1,350 7 162 1,519 855 0 21 21
2.46%
โพธิ์ประทับช้าง 2,261 18 51 2,330 1,470 0 76 76
5.17%
ตะพานหิน 2,342 29 55 2,426 1,365 7 120 127
9.30%
บางมูลนาก 2,200 25 119 2,344 1,170 2 89 91
7.78%
โพทะเล 2,761 15 61 2,837 1,455 0 87 87
5.98%
สามง่าม 2,028 19 25 2,072 1,200 1 10 11
0.92%
ทับคล้อ 1,428 20 21 1,469 840 0 269 269
32.02%
สากเหล็ก 1,299 7 101 1,407 600 0 77 77
12.83%
บึงนาราง 1,342 11 140 1,493 765 6 85 91
11.90%
ดงเจริญ 1,286 9 16 1,311 825 0 105 105
12.73%
วชิรบารมี 1,126 6 13 1,145 765 0 78 78
10.20%
รวม 23,335 206 845 24,386 13,335 16 1,080 1,096
8.22%
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ