จังหวัดสกลนคร

จังหวัดสกลนคร
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ตุลาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - กันยายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ตุลาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
เมืองสกลนคร 5,639 119 72 5,830 2,595 2 67 69
2.66%
กุสุมาลย์ 2,136 25 20 2,181 1,065 1 5 6
0.56%
กุดบาก 1,239 27 42 1,308 600 0 12 12
2.00%
พรรณานิคม 3,995 28 22 4,045 2,025 2 20 22
1.09%
พังโคน 2,264 90 25 2,379 1,035 0 43 43
4.15%
วาริชภูมิ 2,342 21 29 2,392 1,065 0 18 18
1.69%
นิคมน้ำอูน 1,046 15 10 1,071 435 0 8 8
1.84%
วานรนิวาส 6,043 149 44 6,236 2,745 0 27 27
0.98%
คำตากล้า 2,455 26 21 2,502 915 0 12 12
1.31%
บ้านม่วง 2,940 64 38 3,042 1,470 0 13 13
0.88%
อากาศอำนวย 3,681 56 31 3,768 1,410 1 83 84
5.96%
สว่างแดนดิน 5,557 111 108 5,776 2,835 0 45 45
1.59%
ส่องดาว 2,142 23 15 2,180 690 1 78 79
11.45%
เต่างอย 1,057 161 114 1,332 480 14 405 419
87.29%
โคกศรีสุพรรณ 1,611 45 18 1,674 795 0 35 35
4.40%
เจริญศิลป์ 2,890 24 21 2,935 885 0 170 170
19.21%
โพนนาแก้ว 1,599 37 26 1,662 795 1 7 8
1.01%
ภูพาน 2,040 43 28 2,111 975 0 167 167
17.13%
รวม 50,676 1,064 684 52,424 22,815 22 1,215 1,237
5.42%
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ