จังหวัดร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ตุลาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - กันยายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ตุลาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
เมืองร้อยเอ็ด 9,665 154 57 9,876 3,015 0 32 32
1.06%
เกษตรวิสัย 5,637 35 24 5,696 2,625 0 35 35
1.33%
ปทุมรัตต์ 3,721 20 26 3,767 1,515 0 19 19
1.25%
จตุรพักตรพิมาน 4,749 63 51 4,863 2,250 0 12 12
0.53%
ธวัชบุรี 4,123 49 19 4,191 2,205 0 20 20
0.91%
พนมไพร 5,120 63 33 5,216 2,400 0 18 18
0.75%
โพนทอง 5,736 185 223 6,144 2,940 67 73 140
4.76%
โพธิ์ชัย 3,278 63 18 3,359 1,680 0 12 12
0.71%
หนองพอก 3,769 47 32 3,848 1,800 0 20 20
1.11%
เสลภูมิ 7,321 126 49 7,496 3,525 0 34 34
0.96%
สุวรรณภูมิ 7,179 116 64 7,359 2,985 1 18 19
0.64%
เมืองสรวง 1,840 21 8 1,869 735 0 8 8
1.09%
โพนทราย 1,885 18 9 1,912 855 0 3 3
0.35%
อาจสามารถ 5,112 75 45 5,232 2,085 1 24 25
1.20%
เมยวดี 1,681 15 8 1,704 645 1 3 4
0.62%
ศรีสมเด็จ 2,634 21 17 2,672 1,230 0 5 5
0.41%
จังหาร 4,217 527 34 4,778 1,650 1 14 15
0.91%
เชียงขวัญ 1,991 33 47 2,071 990 1 11 12
1.21%
หนองฮี 1,762 6 6 1,774 810 0 4 4
0.49%
ทุ่งเขาหลวง 1,397 35 8 1,440 765 0 2 2
0.26%
รวม 82,817 1,672 778 85,267 36,705 72 367 439
1.20%
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ