จังหวัดบึงกาฬ

จังหวัดบึงกาฬ
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ตุลาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - กันยายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ตุลาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
เมืองบึงกาฬ 3,785 91 25 3,901 2,620 1 23 24
0.92%
พรเจริญ 2,137 9 10 2,156 1,160 2 4 6
0.52%
โซ่พิสัย 2,397 33 47 2,477 1,900 1 47 48
2.53%
เซกา 4,918 105 211 5,234 2,720 1 179 180
6.62%
ปากคาด 1,285 262 27 1,574 1,280 0 7 7
0.55%
บึงโขงหลง 1,688 24 66 1,778 1,140 3 22 25
2.19%
ศรีวิไล 1,835 10 44 1,889 1,020 0 8 8
0.78%
บุ่งคล้า 961 7 9 977 500 1 4 5
1.00%
รวม 19,006 541 439 19,986 12,340 9 294 303
2.46%
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ