จังหวัดอำนาจเจริญ

จังหวัดอำนาจเจริญ
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ตุลาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - กันยายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ตุลาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
เมืองอำนาจเจริญ 6,431 55 69 6,555 2,910 0 43 43
1.48%
ชานุมาน 1,274 108 13 1,395 930 0 38 38
4.09%
ปทุมราชวงศา 3,004 58 9 3,071 1,095 0 9 9
0.82%
พนา 1,553 26 11 1,590 840 1 553 554
65.95%
เสนางคนิคม 1,720 19 21 1,760 870 0 20 20
2.30%
หัวตะพาน 3,061 21 6 3,088 1,275 0 7 7
0.55%
ลืออำนาจ 2,989 28 18 3,035 1,185 0 20 20
1.69%
รวม 20,032 315 147 20,494 9,105 1 690 691
7.59%
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ