จังหวัดอำนาจเจริญ

จังหวัดอำนาจเจริญ
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(กันยายน 2566)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - สิงหาคม 2566)
สมาชิกรวม
(มกราคม - กันยายน 2566)
ร้อยละของการดำเนินการ
เมืองอำนาจเจริญ 6,431 55 69 56 6,611 582 1 33 34
5.84%
ชานุมาน 1,274 108 13 39 1,434 186 2 26 28
15.05%
ปทุมราชวงศา 3,004 58 9 10 3,081 219 4 14 18
8.22%
พนา 1,553 26 11 556 2,146 168 0 7 7
4.17%
เสนางคนิคม 1,720 19 21 22 1,782 174 5 7 12
6.90%
หัวตะพาน 3,061 21 6 9 3,097 255 0 6 6
2.35%
ลืออำนาจ 2,989 28 18 23 3,058 237 0 9 9
3.80%
รวม 20,032 315 147 715 21,209 1,821 12 102 114
6.26%
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ