จังหวัดปราจีนบุรี

จังหวัดปราจีนบุรี
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ตุลาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - กันยายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ตุลาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
เมืองปราจีนบุรี 2,862 96 88 3,046 2,160 0 153 153
7.08%
กบินทร์บุรี 6,724 124 53 6,901 2,895 0 20 20
0.69%
นาดี 1,526 80 13 1,619 945 0 9 9
0.95%
บ้านสร้าง 2,649 59 61 2,769 1,320 0 92 92
6.97%
ประจันตคาม 3,316 52 11 3,379 1,590 0 4 4
0.25%
ศรีมหาโพธิ 2,844 53 19 2,916 1,350 1 10 11
0.81%
ศรีมโหสถ 964 38 53 1,055 360 0 38 38
10.56%
รวม 20,885 502 298 21,685 10,620 1 326 327
3.08%
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ