จังหวัดจันทบุรี

จังหวัดจันทบุรี
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ตุลาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - กันยายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ตุลาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
เมืองจันทบุรี 2,433 77 52 2,562 1,470 4 44 48
3.27%
ขลุง 2,665 40 75 2,780 1,350 0 23 23
1.70%
ท่าใหม่ 2,510 110 19 2,639 1,860 0 10 10
0.54%
โป่งน้ำร้อน 1,910 83 12 2,005 705 0 6 6
0.85%
มะขาม 1,414 22 12 1,448 885 0 4 4
0.45%
แหลมสิงห์ 1,639 70 28 1,737 975 1 25 26
2.67%
สอยดาว 1,936 25 20 1,981 1,050 0 10 10
0.95%
แก่งหางแมว 1,632 20 14 1,666 990 0 10 10
1.01%
นายายอาม 2,072 186 251 2,509 1,005 0 20 20
1.99%
เขาคิชฌกูฏ 1,291 12 11 1,314 675 0 3 3
0.44%
รวม 19,502 645 494 20,641 10,965 5 155 160
1.46%
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ