จังหวัดชลบุรี

จังหวัดชลบุรี
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ตุลาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - กันยายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ตุลาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
เมืองชลบุรี 3,968 185 167 4,320 1,455 2 75 77
5.29%
บ้านบึง 1,435 37 33 1,505 780 1 21 22
2.82%
หนองใหญ่ 630 12 9 651 360 0 3 3
0.83%
บางละมุง 2,287 120 140 2,547 705 2 58 60
8.51%
พานทอง 1,640 327 20 1,987 1,140 3 10 13
1.14%
พนัสนิคม 4,415 63 45 4,523 2,775 2 18 20
0.72%
ศรีราชา 2,494 118 88 2,700 900 1 48 49
5.44%
เกาะสีชัง 171 0 2 173 105 0 1 1
0.95%
สัตหีบ 1,490 58 65 1,613 615 0 30 30
4.88%
บ่อทอง 1,331 20 20 1,371 705 0 6 6
0.85%
เกาะจันทร์ 791 15 10 816 405 1 2 3
0.74%
รวม 20,652 955 599 22,206 9,945 12 272 284
2.86%
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ