จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ตุลาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - กันยายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ตุลาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
เมืองสิงห์บุรี 1,849 20 34 1,903 870 0 58 58
6.67%
บางระจัน 1,714 14 14 1,742 1,155 0 47 47
4.07%
ค่ายบางระจัน 1,315 3 3 1,321 885 0 12 12
1.36%
พรหมบุรี 976 12 10 998 630 0 6 6
0.95%
ท่าช้าง 688 6 18 712 345 0 10 10
2.90%
อินทร์บุรี 2,447 20 114 2,581 1,575 0 10 10
0.63%
รวม 8,989 75 193 9,257 5,460 0 143 143
2.62%
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ