อำเภอ������������������������ จังหวัด���������������������������������������������

อำเภอ������������������������ จังหวัด���������������������������������������������
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ธันวาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - พฤศจิกายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ธันวาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
ปราณบุรี 235 1 44 280 105 0 2 2
1.90%
เขาน้อย 385 12 38 435 105 0 4 4
3.81%
ปากน้ำปราณ 164 8 55 227 75 0 5 5
6.67%
หนองตาแต้ม 351 8 99 458 180 0 1 1
0.56%
วังก์พง 257 3 26 286 105 0 4 4
3.81%
เขาจ้าว 215 1 17 233 90 0 0 0
0.00%
อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 1,607 33 279 1,919 660 0 16 16
2.42%
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ