อำเภอ��������������������������������������� จังหวัด������������������������������

อำเภอ��������������������������������������� จังหวัด������������������������������
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ธันวาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - พฤศจิกายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ธันวาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
เขาพระ 458 3 2 463 165 0 2 2
1.21%
เดิมบาง 501 2 0 503 165 0 0 0
0.00%
นางบวช 461 3 3 467 150 0 0 0
0.00%
เขาดิน 494 2 2 498 180 0 1 1
0.56%
ปากน้ำ 370 1 0 371 105 0 3 3
2.86%
ทุ่งคลี 332 2 1 335 120 0 0 0
0.00%
โคกช้าง 494 0 1 495 150 0 0 0
0.00%
หัวเขา 612 0 1 613 180 0 0 0
0.00%
หัวนา 295 2 1 298 105 0 1 1
0.95%
บ่อกรุ 438 6 0 444 105 0 1 1
0.95%
วังศรีราช 122 0 0 122 60 0 0 0
0.00%
ป่าสะแก 274 0 0 274 90 0 0 0
0.00%
ยางนอน 213 2 2 217 105 0 0 0
0.00%
หนองกระทุ่ม 445 2 0 447 135 0 2 2
1.48%
อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 5,509 25 13 5,547 1,815 0 10 10
0.55%
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ