อำเภอ��������������������������������� จังหวัด���������������������

อำเภอ��������������������������������� จังหวัด���������������������
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ธันวาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - พฤศจิกายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ธันวาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
หาดเสี้ยว 163 1 2 166 75 0 2 2
2.67%
ป่างิ้ว 253 2 0 255 180 0 0 0
0.00%
แม่สำ 364 1 1 366 210 0 0 0
0.00%
แม่สิน 853 10 9 872 375 0 7 7
1.87%
บ้านตึก 389 6 4 399 210 0 2 2
0.95%
หนองอ้อ 223 2 2 227 135 0 2 2
1.48%
ท่าชัย 398 4 4 406 195 0 1 1
0.51%
ศรีสัชนาลัย 157 3 0 160 90 0 0 0
0.00%
ดงคู่ 259 3 2 264 135 0 1 1
0.74%
บ้านแก่ง 464 4 3 471 195 0 6 6
3.08%
สารจิตร 465 8 7 480 210 0 4 4
1.90%
อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 3,988 44 34 4,066 2,010 0 25 25
1.24%
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ