อำเภอ��������������������������������� จังหวัด���������������������������

อำเภอ��������������������������������� จังหวัด���������������������������
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ธันวาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - พฤศจิกายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ธันวาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
พรานกระต่าย 436 4 0 440 195 0 1 1
0.51%
หนองหัววัว 199 3 0 202 120 0 1 1
0.83%
ท่าไม้ 452 2 0 454 210 0 1 1
0.48%
วังควง 451 3 3 457 180 0 2 2
1.11%
วังตะแบก 307 1 1 309 150 0 1 1
0.67%
เขาคีริส 484 7 1 492 270 0 2 2
0.74%
คุยบ้านโอง 184 1 0 185 120 0 0 0
0.00%
คลองพิไกร 265 2 0 267 150 0 1 1
0.67%
ถ้ำกระต่ายทอง 375 2 2 379 210 0 2 2
0.95%
ห้วยยั้ง 224 0 1 225 135 0 1 1
0.74%
อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 3,377 25 8 3,410 1,740 0 12 12
0.69%
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ