อำเภอ������������������ จังหวัด������������������������

อำเภอ������������������ จังหวัด������������������������
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ธันวาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - พฤศจิกายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ธันวาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
หนองฮี 551 2 2 555 255 0 2 2
0.78%
สาวแห 259 0 1 260 105 0 0 0
0.00%
ดูกอึ่ง 479 4 1 484 255 0 1 1
0.39%
เด่นราษฎร์ 473 0 2 475 195 0 1 1
0.51%
อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 1,762 6 6 1,774 810 0 4 4
0.49%
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ